Algemene voorwaarden

U bevindt zich op de website www.leticia -modular.eu (hierna »website«), waarvan het doel is, het openbaar bekend maken van de producten die het bedrijf Maremico aanbiedt. De data op deze website is beschikbaar onder de hierna volgende algemene voorwaarden. De website is eigendom van het bedrijf Maremico d.o.o., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana, Slovenië, dat alle rechten met betrekking tot het gebruik van deze website voorbehoudt. Door gebruik te maken van deze website, bevestigen gebruikers dat ze zich bewust zijn van deze voorwaarden, ermee akkoord gaan en dat ze gebonden zijn aan de bepalingen.

Disclaimer

Alle informatie en al het materiaal op deze website en haar subdomeinen zijn slechts indicatief. Data en informatie die beschikbaar zijn op de website mogen op elk moment aangepast worden, zonder aankondiging vooraf. Het bedrijf maakt geen beloften met betrekking tot de accuraatheid, compleetheid en de correctheid van de inhoud die geplaatst wordt op de website, nog neemt het bedrijf enige verantwoordelijkheid voor schade die tot stand komt bij gebruikers door het vertrouwen op geplaatste inhoud.
Verder zal het bedrijf geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan hardware of software van gebruikers door het gebruik van de website. Gebruikers dienen zichzelf adequaat te beschermen (anti-virus programma, etc.) alvorens de website te bezoeken. De auteur van de website heeft de optie om zich te onttrekken aan een contract met een klant, mocht zich een fout voordoen (wetboek artikel 46). Een fout kan een eigenschap van een voorwerp zijn en alle fouten die als beslissend worden gezien door de partijen en die niet door de gebruiker bevestigd zijn d.w.z. de gebruiker was het contract niet aangegaan, als hij zich er bewust van was geweest. Dit omvat een fout in de prijs. Alle gebruikers van de website gebruiken deze op eigen risico. De auteur van de website neemt geen verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de onmacht om de website te bereiken of het niet in staat zijn om de informatie op de website te gebruiken. Op de website zijn mogelijk links naar andere websites te vinden. Voor de inhoud, vorm en veranderingen van de websites van deze links neemt het bedrijf geen verantwoordelijkheid. De auteur van de website behoudt het recht om de toegang tot de website te beperken vanwege technische problemen, onderhoud of andere problemen.

Privacy (bescherming van persoonlijke data)

Het bedrijf gaat met grote zorg om met de persoonlijke data van onze gebruikers. De beheerder van de website is verplicht om de persoonlijke data van gebruikers te beschermen, naar gelang de Europese wet op de bescherming van persoonsgegevens. Het bedrijf verzamelt bepaalde data (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail) op bepaalde pagina’s van de website, echter alleen als de gebruiker zijn of haar informatie wil sturen om een product of geprinte documenten te bestellen, een informatief aanbod wil of een vraag wil stellen over een bepaald product. Alle persoonlijke data wordt beschermd volgens de Europese wet op de bescherming van persoonsgegevens. Hierom verkopen wij nooit data aan derden, verhuren wij nooit data aan derden en geven wij niet op enige andere wijze data prijs aan derden. Alle ouders en verzorgers dienen hun kinderen te leren hoe zij het internet veilig en verantwoordelijk moeten gebruiken, wat ook het prijsgeven van persoonlijke data inhoudt. Minderjarigen doen er verstandig aan om persoonlijke data niet naar de website www.leticia-modular.eu te sturen.

Door het verstrekken van persoonlijke data, geeft de gebruiker toestemming aan Maremico d.o.o. om de data op te slaan voor onbepaalde tijd, om met de data direct marketing uit te voeren. Gebruikers kunnen op elk moment, schriftelijk of via een andere afgesproken weg, het permanent of tijdelijk stoppen van het gebruik van hun data voor directe marketing aanvragen. De manager van de persoonlijke data is in dat geval verplicht om binnen vijftien dagen het gebruik van de persoonlijke data voor directe marketing stop te zetten en dit binnen vijf dagen te laten weten aan de persoon die de aanvraag deed. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de correctheid van de door gebruikers ingevoerde data.

Omvang van het dat gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, teksten, artikelen en meningen zijn eigendom van de auteurs van de website. Data en informatie van de website mogen door individuen gekopieerd worden voor persoonlijk gebruik, waarbij de indicatoren met betrekking tot de originele maker niet veranderd mogen worden. Het is toegestaan om data en informatie te printen voor eigen of noncommercieel gebruik. Het is niet toegestaan om data en informatie te kopieren, publiceren, te veranderen of te verzenden via e-mail of te verspreiden op welke andere manier dan ook. Uitzonderingen zijn journalisten en Sloveense media, die alle artikelen en afbeeldingen mogen publiceren.

Het is specifiek verboden om de afbeeldingen, tekst en andere materialen van de website voor commerciele doeleinden te gebruiken. Als de materialen voor commerciele doeleinden worden gebruikt, dan zal het bedrijf een rechtszaak aanspannen bij het gerechtshof in Ljubljana, Slovenie.

Alle merken zijn geregistreerde merknamen van de eigenaren en worden op de website enkel gebruikt om informatie te verstrekken.

Links tussen www.leticia-modular.eu en andere websites

Maremico d.o.o.neemt geen verantwoordelijkheid voor cookies die op andere websites worden gebruikt waar www.leticia-modular.eu naar refereert.

Oplossingen buiten de rechtszaal om

Maremico d.o.o. is zich bewust van de geldende wetgeving met betrekking tot aankoopbescherming en doet er alles aan om aan deze verlichtingen te voldoen en een efficient klachten afhandel systeem te hanteren.

In het geval van problemen, kan een klant zich richten aan de verkoopafdeling van Maremico d.o.o. via het telefoonnummer +386 (0)1 5610 900 of via het e-mail adres sales@maremico.si.

Vanwege legale normen erkent Maremico d.o.o. geen leveranciers van schikkingen buiten de rechtszaal om, met betrekking tot consumentenklachten, die door privégebruikers in gang worden gezet die zich beroepen op de Out-of-Court resolution.

Maremico d.o.o. als verstrekker van goederen en diensten, die ook te maken heeft met online verkoop op het grondgebied van Slovenie, publiceert een electronische link naar een online consumenten dispuutsoplossingsplatform (SRS) op haar website. Het platform SRS kan gevonden worden op de volgende website:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

De hierboven genoemde afspraken komen de Out-of-court Resolution (EU) Nr. 524/2013 van het Europese parlement en van het online bijlegging van disputen en amendementsregulering (ES) Nr. 2016/2004 en de richtlijn 2009/22/EC.

Dank u voor het lezen van de uitleg met betrekking tot de website. Wij wensen u een prettig gebruik van de website toe.